HUMBROL 135 Enamel Varnish Satin - 150ml Spray Varnish

Zīmols: HUMBROL
Artikuls: ZZAD6999
Pieejams: Ir pieejams
€6,52

 Uzmanību: balons ir zem spiediena. Aizsargāt no saules gaismas un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 grādus pēc Celsija. Nededzināt pat pēc izlietošanas. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Sargāt no bērniem. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Valkājiet piemērotus cimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu vidē.

Īpaši viegli uzliesmojoši, BĪSTAMS VIDEI

Lūdzu, saglabājiet šo informāciju turpmākai izmantošanai.